Välkommen till Assistamus


VI HJÄLPER DIG


RESURSER PÅ RÄTT TID, PLATS OCH SÄTT

BYGG

Assistamus AB är medlemmar i Byggföretagen och följer Byggavtalet. Vi tillhandahåller såväl bemanning som utförande av egna uppdrag inom området bygg. Våra medarbetar innehar givetvis ID06 och har samtliga utbildningar som krävs på byggarbetsplatser. Utöver detta har vi även special utbildningar som krävs vid vissa moment. 

LAGER & LOGISTIK

Assistamus Bemanning AB är medlemmar i Almega och följer bemanningsavtalet. Vi utför såväl bemanningsuppdrag som egna uppdrag inom området. Vi utför även uppdrag i projektform tex vid industriella service stopp. Våra medarbetare innehar ID06 samt har samtliga utbildningar som för en specifik arbetsplats. Vi har även transporttillstånd och kan utföra egna transporter

Fastighetsservice

Assistamus Bemanning AB är medlemmar i Almega och följer serviceentrepand avtalet. Vi utför såväl bemanningsuppdrag som egna uppdrag inom området fastighetsservice. Vi har specialkompetens inom klottersanering och fasad/ takvätt. 


Fokus på kvalité

Varför Assistamus?

Assistamus AB har kompetens och kunskap inom många områden, däribland:

  • Bemanning
  • Klottersanering
  • Bud
  • Bygg
  • Takläggning
  • Projektledning
  • Rekrytering
  • Resursplanering