Om oss 

”Assistamus” är latin och betyder ”vi hjälper”. Det löper som en röd tråd genom företagets historia och avspeglas i allra högsta grad i dagens verksamheter där vi hjälper företag och individer med lösningar och utveckling. Vi har som devis att alla växer med ansvar något du kan läsa mer om under vår värdegrund.

1984

1984 grundades Assistamus som ett handelsbolag med syftet att hjälpa föräldrar till barn med funktionsnedsättning med stöd i dialog med myndigheter men också praktisk och social rådgivning, 

2014

2014 bildades Assistamus AB och då med huvudsaklig verksamhet som konsultföretag som specialiserade sig att stötta kunder inom området förändringsledning, krisledning samt bemanningsoptimering.

2018

2018 blev Assistamus medlem i Almega och ändrade inriktning från ren konsultverksamhet till att bli ett bolag verksamt inom området ”blue collour” dvs yrkesarbetare inom områdena: bygg, lager/logistik och fastighetsservice. Inom dessa områden utför vi både bemanningsuthyrning och egna uppdrag. Vi har tagit fram ett internt utvecklingsprogram där vi på ett strukturerat sätt erbjuder våra medarbetare löpande kompetensutveckling.

2020

2020 Flyttade vi in på vår nuvarande bas på Vagnmakeregatan i östra Göteborg.

2021

2021 Öppnade vi vårt första Rusta och Matcha kontor i Partille

2022

2022 hände mycket i bolaget. Vi blev medlemmar i Sveriges byggindustrier samt av vi öppnande ytterligare två kontor för Rusta och matcha. För att renodla verksamheten så har den därför delats in i 4 olika bolag:

LQ group AB som är ägarbolag för de 3 systerbolagen:

AUX Sweden AB där verksamheten med Jobcenter ingår. Vi driver idag 2 kontor ett i Ale och ett i Partille.

Assistamus Bemanning AB där driver vi verksamheten inom lager/ logistik och fastighetsservice. Detta bolag är medlem i Almega.