Assistamus Bemanning AB är medlemmar i Almega och följer serviceentrepand avtalet. Vi utför såväl bemanningsuppdrag som egna uppdrag inom området fastighetsservice. Vi har specialkompetens inom klottersanering och fasad/ takvätt. 

Vi har följande kompetenser/ tjänster

  • Sanering av klotter, dofter samt efter brand
  • Tak och fasadtvätt
  • Avloppspolning 
  • Grov och finstädning 
  • Snöröjning samt halkbekämpning 
  • Fastighetsskötsel
  • Teknisk fastighetsförvaltning 
  • Bortforsling och deponering