Assistamus AB är medlem i Byggföretagen och följer Byggavtalet. Vi tillhandahåller såväl bemanning som utförande av egna uppdrag inom området bygg. Våra medarbetar innehar givetvis ID06 och har samtliga utbildningar som krävs på byggarbetsplatser. Utöver detta har vi även specialutbildningar som krävs vid vissa moment. 

Assistamus AB hjälper med kompetens inom:
  • Bygglogistik
  • Snickartjänster tex finsnickare, fönster, dörrar, reparationer etc 
  • Murning och betongtjänster
  • Takabeten såsom bränning, isolering och sedum 
  • Montagearbeten tex trappor, kök, dörrar etc
  • Rivningsarbeten   
  • Målning in och utvändigt
  • Signalman och lastkopplare vid lyft
  • Brandvakt