Assistamus Bemanning AB är medlemmar i Almega och följer bemanningsavtalet. Vi utför såväl bemanningsuppdrag som egna uppdrag inom området. Vi utför även uppdrag i projektform tex vid industriella service stopp. Våra medarbetare innehar ID06 samt har samtliga utbildningar som för en specifik arbetsplats. Vi har även transporttillstånd och kan utföra egna transporter

Vi har följande kompetenser/ tjänster

  • Chaufförer B-kort för budbil och varutransporter 
  • Lager och packning 
  • Truckförare (samtligt förekommande typer av truckar) 
  • Industriarbetare 
  • Budkörning