Spartacus RUFC 

Vi har sedan starten ett nära samarbete med Spartacus rugby. Flera rugby spelare har jobbat eller jobbar hos oss och vi stödjer klubben som sponsor.

Spartacus RUFC – Spartacus Rugby Union Football Club

Sävehof IK 

Vi är sedan 2022 med i Sävehofs affärsnätverk bollkänslan. Förutom att den ger oss värdefulla kontakter är det viktigt för oss att stötta det lokala föreningslivet.

IK Sävehof – VÄRLDENS STÖRSTA HANDBOLLSKLUBB (savehof.se)

Business Region Göteborg 

Vi är sedan 2019 medlem i BRG:s tillväxtprogram Expedition framåt. Medverkan i programmet har gett oss många värdefulla kunskaper och vårt långsiktiga arbete.

Vi stärker näringslivet i Göteborgsregionen | Business Region Göteborg (businessregiongoteborg.se)

Du kan läsa mer om Assistamus sammarbete med BRG i följande artikel:

”Utan Business Region Göteborg hade det inte rullat på så bra”