För akuta uppdrag inom 8 timmar, kontakta Assistamus Rapid på telefon 070-420 84 21, eller skicka ett mail till rapid@assistamus.se


casual denim denim pants 1767557Historia

Assistamus grundades som ett handelsbolag 1984 med syftet att hjälpa föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Hjälpen innebar tex stöd i dialog med myndigheter, och praktisk och social rådgivning, Vi har sedan dess utvecklats med konsultverksamhet främst inom området förändringsledning, med specialisering mot bemanningsoptimering och drift av bemanningsenheter. Vi har också flera andra specialkompetenser tex inom krishanteringsområdet. 

beautiful bonding enjoyment 1435186Vår senaste utveckling är att starta ett eget bemanningsbolag samt Assistamus Rapid, där företag och privatpersoner med kort varsel kan avropa hjälp från oss. Assistamus Rapid drivs i nära samarbete med arbetsförmedlingen, och tillsammans med dem delar vi missionen att hjälpa de som står utanför arbetsmarknaden till fasta jobb. Tanken är att medarbetaren börjar hos oss inom Rapid för att sedan ta steget till ett permanent jobb inom bemanningsdelen eller ute på ett av våra kundföretag.

Vår affärsidé

”Assistamus" är latin och betyder ”vi hjälper”. Det löper som en röd tråd genom alla våra verksamheter och avspeglas i vår företags gemsamma värdegrund Vi hjälper er att ta tillvarata er viktigaste resurs, er personal.

 

Vår värdegrund

Assistamus värdegrund vilar på grunden om alla människors lika värde. Vi människor behöver trygghet i vår vardag men vi behöver också känna att vi fyller en funktion och att vi utvecklas.

vardegrundFokus

En bra leverans grundar sig på fyra grundpelare :

Medarbetaren

som är trygg i sin arbetsroll och ges möjlighet till utveckling

Ledarskapet

Ett tryggt  och situationsanpassat ledarskap som utvecklar våra medarbetare

Kundupplevelse

Där kunden sätts i första rummet och dess synpunkter tas tillvara

Utveckling

Genom en verksamhet med ständiga förbättringar vill vi alltid ligga i framkant och anpassa oss mot våra kunders krav och förväntningar.

Kontakta Oss

Assistamus AB

C/o Ecord AB Skånegatan 29
412 52, , Göteborg
Sverige

  0704 - 20 84 21

  

  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

  contact